KLAUZULA INFORMACYJNA
SERWIS SERAFIN

Drogi Użytkowniku,

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy zapewnić, iż chronimy dane osobowe na najwyższym poziomie a w tym dokumencie znajdziecie wszystkie informacje o tym, jakie dane osobowe w serwisie Serafin przetwarzamy i w jakim celu.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Serafin Andrzejak prowadzący działalność pod firmą „Serafin Andrzejak” z siedzibą przy ul. Ligockiej 2/1, 02-556 Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6961819508, REGON: 302745321.

2. Jak się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy

o kontakt:

 • pod adresem e-mail:
 • korespondencyjnie: ul. Ligocka 2/1, 02-556 Warszawa

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres:

3. Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

Zakres i cel zbierania przez nas danych, zależy od Twojej aktywności w naszym Serwisie.

a. Złożenie zamówienia w Serwisie

Jeżeli dokonałeś zamówienia w Serwisie, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi złożonego zamówienia.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do realizacji zamówienia a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji zamówienia (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

b. Założenie konta w Serwisie

Zakładając konto w Serwisie, jesteś proszony o podanie niezbędnych danych do utworzenia i obsługi konta tj. adresu e-mail i hasła.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia konta a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta w Serwisie.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

c. Newsletter

Jeżeli wyraziłeś zgodę, będziemy wysyłać do ciebie newslettery, czyli informacje handlowe dotyczące oferowanych przez nas produktów lub usług. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera. Podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes w związku z udzieloną zgodą.

d. Formularz kontaktowy

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, jesteś proszony o podanie danych identyfikacyjnych, tj. imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności odpowiedzi na Twoje zapytanie.

e. Dane użytkowników profili w social media

Nasze profile w serwisach Facebook i Instagram są publiczne. Jeżeli odwiedzasz nasze profile i nawiązujesz interakcje z nami, udostępniasz nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzysta).

Dane te są przetwarzane w celu: (i) umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego profilu w danym serwisie lub aplikacji w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz (ii) komunikowania się z użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej marki, poprawie jakości świadczonych przez nas usług a także bieżącej komunikacji z użytkownikami fanpage.

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora serwisu Facebook oraz Instagram.

f. Uczestnicy konkursów

Jeżeli bierzesz udział w konkursie organizowanym przez nas np. na Instagramie lub Facebooku,, przetwarzamy Twoje dane podane w wiadomości prywatnej lub nick pochodzący z mediów społecznościowych.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i wysyłki nagród – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

4. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

 • do czasu wniesienia sprzeciwu;
 • przez czas świadczenia usługi lub realizacji zamówienia;
 • przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawnych – np. dane księgowe dotyczące przeprowadzonej transakcji przechowywane są przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonałeś zakupów w serwisie;

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

5. Jakie prawa przysługują klientom w stosunku do ich danych osobowych?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

6. Komu są udostępniane dane osobowe?

Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki w celu świadczenia nam usług, np. księgowych lub IT. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar EOG w ramach korzystania z usług takich podwykonawców jak Microsoft Corporation, Google Inc. Dokładamy należnych starań, aby zapewnić adekwatny poziom ochrony danych osobowych, po starannym rozważeniu bezpieczeństwa danych oferowanym przez poddostawców a przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Zobacz także pkt 8 – Media społecznościowe.

8. Media społecznościowe

W serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook oraz Instagram.


W związku z korzystaniem z serwisu, który zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła serwis, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w serwisie do twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Ciebie danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0


Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w serwisie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w Serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokujące skrypty.

9. Polityka Cookies

Serwis stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na Twoich urządzeniach (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

 • dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do Twoich indywidualnych upodobań oraz optymalizacji korzystania przez Ciebie ze stron internetowych (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie Twojego urządzenia i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jednostkowych potrzeb);
 • utrzymania sesji w ramach serwisu internetowego po zalogowaniu;
 • tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy naszego serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron);
 • dostarczania Ci treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze.

Zmiana ustawień plików cookies

Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. W każdej chwili jednak masz możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies powinieneś zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z serwisu, nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli nie dokonasz zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

10. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od [Ÿ] 2022 roku.